CÔNG TY THIẾT KẾ - IN ẤN HÀ NỘI

Lịch Bông Sen | Mẫu lịch BS

Block 01 
Lịch Block Cực Đại - 365 Ngày Hạnh Phúc
Kích thước 25 x 35 (cm), giấy Couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, túi nilon cao cấp in 4 màu.

Block 02 

Lịch Block Siêu Đại - Bonsai Phong Thủy
Kích thước 20 x 30 (cm), giấy Couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, túi nilon cao cấp in 4 màu.

Block 03 

Lịch Block Đại - Khai Xuân Đón Lộc
Kích thước 17 x 25 (cm), giấy Couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, túi nilon cao cấp in 4 màu.

Lịch 52 Tuần 01                                          Lịch 52 Tuần 03
Lịch 52 tuần - Bonsai Phong Thủy              Thư Pháp Tài Lộc
Lò xo 53 tờ, Kích thước 30 x 40 (cm), bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, ruột giấy couche Matt 80gsm.

Lịch 52 Tuần 02                                           Lịch 52 Tuần 04 
Lịch 52 tuần - Di Sản Việt Nam                   Cuộc Sống Muôn Màu      
Lò xo 53 tờ, Kích thước 30 x 40 (cm), bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, ruột giấy couche Matt 80gsm.

Lịch 12 Tháng (13 tờ)  - Khai Xuân Đón Lộc                             

Lò xo 53 tờ, Kích thước 27 x 46 (cm), bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, ruột giấy couche Matt 80gsm.

Lịch lò xo 7 tờ BS01  - Cuộc Sống Muôn Màu
Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm                  

Lịch lò xo 7 tờ BS02  - Đồng dao tuổi thơ
Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm    


Lịch lò xo 7 tờ BS03  - Lễ hội Việt Nam

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm    


Lịch lò xo 7 tờ BS04  - Di sản Việt Nam

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS05  - Di sản Việt Nam
Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 


Lịch lò xo 7 tờ BS06  - Yếm

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 


Lịch lò xo 7 tờ BS07  - Thư pháp Tài Lộc

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 


Lịch lò xo 7 tờ BS08  - Bính Thân An Lành

Kích thước 35 x 70 (cm), giấy couche Matt 180gsm 


Lịch lò xo 7 tờ BS09  - Tĩnh Vật

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS10  - Sen Art

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS11

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS12

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS13

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS14 

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS15

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS16

Kích thước 35 x 70 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS17

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS18

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS19

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS20

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS21

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS22

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS23

Kích thước 35 x 70 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS24

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS25

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS26

Kích thước 35 x 70 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS27

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS28

Kích thước 35 x 70 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS29

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS30

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS31

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS32

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS33

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS34

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS35

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS36

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS37

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS38

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS39

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS40

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS41

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS42

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 

Lịch lò xo 7 tờ BS43

Kích thước 40 x 60 (cm), giấy couche Matt 180gsm 


LỊCH ĐỂ BÀN

Lịch bàn lò xo 13 tờ BS44 & BS45
Kích thước 15 x 20 (cm), giấy couche Matt 250gsm 

Lịch bàn lò xo 13 tờ BS46 & BS47

Kích thước 15 x 20 (cm), giấy couche Matt 250gsm 

Lịch bàn lò xo 13 tờ BS48                                   BS49

Kích thước 22 x 14 (cm).                          Kích thước 23 x 16 (cm).
Giấy couche Matt 250gsm 


Lịch bàn lò xo 13 tờ BS50                                   BS51
Kích thước 23 x 16 (cm).                          Kích thước 20 x 21 (cm).
Giấy couche Matt 250gsm 

Lịch bàn lò xo 13 tờ BS52 & BS53

Kích thước 20 x 21 (cm).                      
Giấy couche Matt 250gsm 
Lịch bàn lò xo 13 tờ BS54 & BS55
Kích thước 20 x 21 (cm).                      
Giấy couche Matt 250gsm 

Lịch bàn lò xo 13 tờ BS56                                   BS57

Kích thước 20 x 21 (cm).                           Kích thước 22 x 18 (cm).
Giấy couche Matt 250gsm 


 Lịch bàn lò xo 13 tờ BS58 & BS59
Kích thước 22 x 18 (cm).                      
Giấy couche Matt 250gsm 


Lịch bàn lò xo 13 tờ BS60 & BS61
Kích thước 22 x 18 (cm).                      
Giấy couche Matt 250gsm 


 Lịch bàn lò xo 13 tờ BS62                               BS63
Kích thước 22 x 18 (cm).                      Kích thước 24,5 x 14 (cm).
Giấy couche Matt 250gsm 

Lịch bàn lò xo 13 tờ BS64              Lịch bàn 52 tuần BS65
Kích thước 24,5 x 14 (cm).             Kích thước 24,5 x 12 (cm).        
Giấy couche Matt 250gsm              Giấy couche Matt 150gsm 

Lịch bàn 52 tuần BS66

Kích thước 24,5 x 12 (cm).                      
Giấy couche Matt 150gsm 


TÚI GIẤY ĐỰNG LỊCH
Chia sẻ bài viết :

Đăng nhận xét

 
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ THÀNH
Địa chỉ: Số 1 ngõ 256 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện Thoại: 024 668 60 669
Email: inhathanh27@gmail.com
www.inhathanh.net
DMCA.com Protection Status
Proudly powered by Ha Thanh Printing
Cong ty in an tai ha noi
Số 1 ngõ 256 Xuân Đỉnh
Hanoi, Vietnam 100000

Call/Zalo: 0962440683