CÔNG TY CỔ PHẦN IN ẤN HÀ THÀNH

Mẫu lịch tết Bông Sen

Xem lịch tết 2019 tại đây: MẪU LỊCH 2019

Mẫu lịch tết Bông Sen năm 2015.
Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS01 - Ất Mùi
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS02 - Sống Đẹp
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS03 - Thông Điệp Cuộc Sống
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS04 - Những Góc Phố
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS05 - Chắp cánh thành công
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS06 - Cuộc sống muôn màu
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS07 - Màu Dân Tộc
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS08 - Kiêu hãnh Việt Nam
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS09 - Niềm tin Việt Nam
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS10 - Biển Đảo Việt Nam
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS11 - Vững niềm tin
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS12 - Gieo mầm
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS13 - Cội nguồn sức mạnh
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS14 - Cảnh đẹp 3 miền
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS15 - Việt Nam tươi đẹp
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS16 - Vietnam Landscape
KT 45 x 50 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS17 - Impression Landscape
KT 45 x 50 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS18 - Vietnam Charming
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS19 - Nghệ thuật kiến trúc
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS20 - Hà Nội
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS21 - Sen vàng
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS22 - Sen Việt
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS23 - An khang thịnh vượng
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS24 - Di sản Việt Nam
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS25 - Tứ Quý
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS26 - Phú quý Lộc phát
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS27 - Phố xưa
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS28 - Vũ điệu sen
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS29 - Thư pháp cát tường
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS30 - Thư Pháp Lộc
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS31 - Phong cảnh Việt Nam
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS32 - Thư Pháp Tết
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS33 - Nghệ thuật sắp đặt
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS34 - Bốn mùa yêu thương
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS35 - Danh ngôn cuộc sống
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS36 - Quà tặng cuộc sống
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS37 - Art life
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS38 - Art Flowers
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS39 - Still Life
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS40 - Sức sống
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS41 - Sức xuân
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS42 - Đón nắng
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS43 - Lộc xuân
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS44 - Bốn mùa lộc biếc
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS45 - Hoa nghệ thuật
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS46 - Bonsai Art
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS47 - Bonsai thủy mạc
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS48 - Tranh cổ điển
KT 35 x 70 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS49 - Tranh tĩnh vật
KT 45 x 50 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS50 - Biệt thự nội thất
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS51 - Biệt thự ô tô
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ
Lịch treo tường 7 tờ BS52 - Biệt thự Bonsai
KT 40 x 60 cm, Giấy Couches Matt 180gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ
Lịch treo tường 5 tờ BS53 - Thư pháp                                         BS54 - Lộc biếc
KT 45 x 70 cm, Giấy Couches Matt 105gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ
Lịch treo tường 5 tờ BS55 - Đón nắng                                         BS56 - Hoa nghệ thuật
KT 45 x 70 cm, Giấy Couches Matt 105gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ
Lịch treo tường 5 tờ BS57 - Bonsai                                         BS58 - Phú quý phát lộc
KT 45 x 70 cm, Giấy Couches Matt 105gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ
Lịch treo tường 5 tờ BS59 - Phong cảnh Việt Nam                             BS60 - Biệt thự ô tô
KT 45 x 70 cm, Giấy Couches Matt 105gsm

BS61 (01)                                                                               BS62 (02)  
Lịch 52 tuần - Nghệ thuật dân gian Việt Nam                           Lịch 52 tuần - Thư Pháp lộc
Lò xo 53 tờ | KT 30 x 40 cm
Giấy Couches Matt 80gsm

BS63                                                                                    BS64  
Lịch 13 tờ (12 tháng) - Sống đẹp                                             Lịch 13 tờ (12 tháng) - Lộc xuân
KT 27 x 46 cm - Giấy Couches Matt 120gsm

BS65  - Lịch blog 365 ngày                                              BS66 - Danh ngôn cuộc sống  
Lò xo 365 tờ                                                          Lịch bàn lò xo 13 tờ (12 tháng)
KT 25 x 35 cm - Giấy Couches Matt 100gsm            KT 14 x 24,5 cm - Giấy Couches Matt 250gsm


BS67  - Cội nguồn sức mạnh                                    BS68 - Lộc xuân 
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ (12 tháng)
KT 14 x 24,5 cm - Giấy Couches Matt 250gsm            KT 14 x 24,5 cm - Giấy Couches Matt 250gsm

BS69  - Âm thanh cuộc sống                                    BS70 - Chắp cánh ước mơ
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ (12 tháng)
KT 14 x 24,5 cm - Giấy Couches Matt 250gsm            KT 14 x 24,5 cm - Giấy Couches Matt 250gsm


BS71  - Phong cảnh Việt Nam                               BS72 - Biển Đảo Việt Nam 
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                Lịch bàn lò xo 13 tờ (12 tháng)
KT 18 x 22 cm - Giấy Couches Matt 250gsm            KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 350gsm
BS73  - Vững niềm tin                                             BS74 - Gieo mầm 
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ
KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm               KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm
BS75  - Sức sống                                                      BS76 - Sen Việt 
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ
KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm               KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm


BS77  - Phú Quý                                                      BS78 - Thư Pháp Lộc
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ
KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm               KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm

BS79  - Tranh Vangogh                                           BS80 - Màu dân tộc 
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ
KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm               KT 20 x 21 cm - Giấy Couches Matt 250gsm


BS81  - Still Life                                                     BS82 - Thăng Long kẻ chợ 
Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ
KT 23 x 16 cm - Giấy Couches Matt 250gsm               KT 14 x 22 cm - Giấy Couches Matt 250gsm

BS83  - Thư Pháp                                                     BS84 - Landscape of Vietnam 

Lịch bàn lò xo 13 tờ                                                   Lịch bàn lò xo 13 tờ
KT 23 x 16 cm - Giấy Couches Matt 250gsm               KT 14 x 22 cm - Giấy Couches Matt 250gsm

BS85  - Sống đẹp                                                       Lịch treo tường 1 tờ                          
Lịch bàn 52 tuần                                                                Lịch nẹp thiếc 45 x 70 cm
KT 12 x 24,5 cm - Giấy Couches Matt 250gsm                    Giấy Couches Matt 100gsm
Lịch treo tường 1 tờ ,  Lịch nẹp thiếc 45 x 70 cm, Giấy Couches Matt 100gsm    

Bưu thiếp đặc biệt (thuốc nổi, ép nhũ)

Bưu thiếp chúc mừng năm mớiTúi đựng lịch treo tườngChia sẻ bài viết :

Đăng nhận xét

 
CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ THÀNH
Địa chỉ: 323 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện Thoại: 024 668 60 669
Email: inhathanh27@gmail.com
www.inhathanh.net
DMCA.com Protection Status
Proudly powered by Ha Thanh Printing
Cong ty in an tai ha noi
323 Xuân Đỉnh
Hanoi, Vietnam 100000

Call/Zalo: 0962440683